Sonic Smash 2022 - Senior 80 Mixed DoublesAmrish Kapoor
Aparna Pillai


0 win
Bon Duong
Ann Lin


2 wins
Shao-Wen Liaw
Grace Qiu


3 wins
Mayumi Honda
Kaki Cheung


1 win
Amrish Kapoor
Aparna Pillai


0 win
S80XD001 8/13 9:00a
DNR

B Duong
A Lin
S80XD002 8/13 10:00a
DNR

S Liaw
G Qiu
S80XD003 8/13 11:00a
DNR

M Honda
K Cheung
Bon Duong
Ann Lin


2 wins
S80XD001 8/13 9:00a
DNR

B Duong
A Lin
S80XD004 8/13 11:00a
21-18,21-11

S Liaw
G Qiu
S80XD005 8/13 10:00a
21-15,21-12

B Duong
A Lin
Shao-Wen Liaw
Grace Qiu


3 wins
S80XD002 8/13 10:00a
DNR

S Liaw
G Qiu
S80XD004 8/13 11:00a
21-18,21-11

S Liaw
G Qiu
S80XD006 8/13 9:00a
21-10,21-10

S Liaw
G Qiu
Mayumi Honda
Kaki Cheung


1 win
S80XD003 8/13 11:00a
DNR

M Honda
K Cheung
S80XD005 8/13 10:00a
21-15,21-12

B Duong
A Lin
S80XD006 8/13 9:00a
21-10,21-10

S Liaw
G Qiu
Shao-Wen Liaw
Grace Qiu
Winner .
    S80XD Updated: 9/2/22 9:28 pm
        List of Players
           Amrish Kapoor
           Aparna Pillai

           Ann Lin
           Bon Duong

           Grace Qiu
           Shao-Wen Liaw

           Kaki Cheung
           Mayumi Honda

             *** Player not registered yet