Sonic Smash 2022
E Mixed Doubles
David Cheng
Selena He
3rd Place .
Cons Finals
EXD215 8/14 5:30p 21-14,14-21,21-18 D Cheng
S He
J Li
J Teo
Cons Semi
EXD213 8/14 12:00p 21-14,21-14 D Cheng
S He
V Nguyen
W Wei
EXD214 8/14 12:00p 21-14,19-21,21-16 J Li
J Teo
V Chen
N Jumaoas
Cons Quarter
EXD209 8/13 6:00p 21-13,0-0 S Pan
E Su
D Cheng
S He
EXD210 8/13 6:00p 21-12,0-0 V Nguyen
W Wei
R Jenkins
Z Naing
EXD211 8/13 6:00p 21-6,0-0 J Li
J Teo
X Guan
Z Liu
EXD212 8/13 6:00p DNR V Chen
N Jumaoas
W Wang
D Wang
Cons Round 16
EXD201 8/13 2:00p DNR D Siriwardana
T Duong
S Pan
E Su
EXD202 8/13 2:00p 21-10,0-0 D Cheng
S He
M Tun
T Shin
EXD203 8/13 2:00p 21-16,0-0 V Nguyen
W Wei
A Vyas
S Paranjpe
EXD204 8/13 2:00p 21-6,0-0 Y Lu
J He
R Jenkins
Z Naing
EXD205 8/13 2:00p 21-5,0-0 S V
N Sharma
J Li
J Teo
EXD206 8/13 1:30p (TBD) X Guan
Z Liu
EXD207 (TBD) V Chen
N Jumaoas
EXD208 (TBD) W Wang
D Wang
Round 32
EXD001 8/12 6:30p 21-14,21-13 Mayumi Honda / Kaki Cheung Dushan Siriwardana / Thanh Duong
EXD002 8/12 6:30p 21-13,21-8 Sandy Pan / Eric Su Janet Lin / Willy Tai
EXD003 8/12 6:30p 21-17,20-22,21-9 Jenny Huang / Justin Y Wang David Cheng / Selena He
EXD004 8/12 6:30p 21-8,21-6 Macy Fu / Andrew J Li Ma Su Sandar Tun / Taylor Shin
EXD005 8/12 6:30p 21-12,19-21,21-17 Valerie Nguyen / William Wei Sridevi Maharaj / Kaushik Subramanian
EXD006 8/12 6:30p 21-11,21-11 Yuehan Yu / Paul Lin Anshul Vyas / Sheetal Paranjpe
EXD007 8/12 6:30p 21-7,21-7 Bharath Krishnakumar / Aishwarya Bahudhanam Yao Lu / Jiaxin He
EXD008 8/12 6:30p 21-17,21-16 Reginald Jenkins / Zun Zar Chi Naing ChingSong Teo / Twiness Xu
EXD009 8/12 6:30p 21-6,21-7 Kameran Hossain / Chloe Lim Shrinidhi V / Neil Sharma
EXD010 8/12 6:30p 21-14,21-11 Jennifer Li / Justin Teo Aathavan Theva / Monica Vaduguru
EXD011 8/12 6:30p 21-6,21-11 Xinyang Guan / Zhewei Liu Ann Czarina Fajardo / Tianhao Zhang
EXD012 Bye Neha Shimpi / Pranit Jaiswal
EXD013 Bye Vivian Chen / Nicholas Jumaoas
EXD014 Bye Ying Ding / Hao Wang
EXD015 Bye Yuxing Wei / Meijia Lyu
EXD016 Bye Wyn Wang / Dustin Wang
Round 16
EXD017 8/13 12:30p 21-13,21-12 M Honda
K Cheung
J Lin
W Tai
EXD018 8/13 12:30p 22-20,17-21,21-19 J Huang
J Wang
M Fu
A Li
EXD019 8/13 12:30p 21-12,21-12 S Maharaj
K Subramanian
Y Yu
P Lin
EXD020 8/13 12:30p 21-17,17-21,21-18 B Krishnakumar
A Bahudhanam
C Teo
T Xu
EXD021 8/13 1:30p 23-21,23-21 K Hossain
C Lim
A Theva
M Vaduguru
EXD022 8/13 1:30p 21-18,21-14 A Fajardo
T Zhang
N Shimpi
P Jaiswal
EXD023 8/13 2:00p 21-7,21-14 V Chen
N Jumaoas
Y Ding
H Wang
EXD024 8/13 2:30p 21-18,21-16 Y Wei
M Lyu
W Wang
D Wang
Quarter
EXD025 8/13 6:00p 21-13,21-13 J Lin
W Tai
J Huang
J Wang
EXD026 8/13 6:00p 21-18,21-18 S Maharaj
K Subramanian
B Krishnakumar
A Bahudhanam
EXD027 8/13 6:00p 21-13,21-5 K Hossain
C Lim
N Shimpi
P Jaiswal
EXD028 8/13 6:00p 23-21,21-14 Y Ding
H Wang
Y Wei
M Lyu
Semi
EXD029 8/14 12:00p 21-13,21-13 J Lin
W Tai
S Maharaj
K Subramanian
EXD030 8/14 12:00p 21-11,21-11 K Hossain
C Lim
Y Ding
H Wang
Finals
EXD031 8/14 5:30p 21-18,23-21 J Lin
W Tai
K Hossain
C Lim
2nd Place .
Kameran Hossain
Chloe Lim
Winner .
    EXD Updated: 9/2/22 9:28 pm
List of Players
Aathavan Theva
Monica Vaduguru
Dushan Siriwardana
Thanh Duong
Kaki Cheung
Mayumi Honda
Reginald Jenkins
Zun Zar Chi Naing
Aishwarya Bahudhanam
Bharath Krishnakumar
Dustin Wang
Wyn Wang
Kaushik Subramanian
Sridevi Maharaj
Valerie Nguyen
William Wei
Andrew J Li
Macy Fu
Eric Su
Sandy Pan
Ma Su Sandar Tun
Taylor Shin
Xinyang Guan
Zhewei Liu
Ann Czarina Fajardo
Tianhao Zhang
Hao Wang
Ying Ding
Meijia Lyu
Yuxing Wei
Anshul Vyas
Sheetal Paranjpe
Janet Lin
Willy Tai
Neha Shimpi
Pranit Jaiswal
ChingSong Teo
Twiness Xu
Jennifer Li
Justin Teo
Neil Sharma
Shrinidhi V
Chloe Lim
Kameran Hossain
Jenny Huang
Justin Y Wang
Nicholas Jumaoas
Vivian Chen
David Cheng
Selena He
Jiaxin He
Yao Lu
Paul Lin
Yuehan Yu
*** Player not registered yet