Sonic Smash 2022
D Men's Doubles (Top)
Cons Finals
DMD231 8/14 7:30p 21-14,21-12 Robert Chang
Richard Huang
Kevin Yu
Nhat Ton
3rd Place .
Cons Semi
DMD229 8/14 2:30p 21-14,21-10 R Chang
R Huang
A Luong
S Luong
Cons Quarter
DMD225 8/13 8:00p 21-11,0-0 W Zhang
D Dang
R Chang
R Huang
DMD226 8/13 8:00p 21-19,0-0 D Judianto
J Sunarto
A Luong
S Luong
Cons Round 16
DMD217 8/13 4:00p 21-18,0-0 J Liu
B Wang
W Zhang
D Dang
DMD218 8/13 4:00p 21-11,0-0 C Wong
J Bi
R Chang
R Huang
DMD219 8/13 4:00p 21-17,21-12 D Judianto
J Sunarto
Y Tang
H Liu
DMD220 8/13 4:00p DNR D Siriwardana
M Mallikarjun
A Luong
S Luong
Cons Round 32
DMD201 8/12 9:30p 21-18,0-0 J Liu
B Wang
A Nidamanuri
D Wang
DMD202 8/12 9:30p 21-10,0-0 W Zhang
D Dang
D Gu
E Liu
DMD203 8/12 9:30p 21-16,0-0 M Yang
J Chen
C Wong
J Bi
DMD204 8/12 9:30p 21-10,0-0 J Liu
A Bhat
R Chang
R Huang
DMD205 8/12 9:30p 21-15,21-14 D Judianto
J Sunarto
H Huang
H Lee
DMD206 8/12 9:30p 21-10,19-21,21-19 Y Tang
H Liu
R Jenkins
Z Yang
DMD207 (TBD) D Siriwardana
M Mallikarjun
DMD208 (TBD) A Luong
S Luong
Round 64
DMD001 8/12 9:00p 21-17,21-19 Jacob Liu / Boen Wang Brandon Lee / Eddie Freash
DMD002 8/12 9:00p 21-10,21-10 Akhilesh Nidamanuri / Daniel Wang Jiachang Liu / ChingSong Teo
DMD003 8/12 9:00p 21-19,21-14 William Zhang / Dylan Dang William Ma / Riad Hossain
DMD004 8/12 9:00p 21-9,21-9 Alex Law / Billy Lu David Gu / Eric Liu
DMD005 8/12 9:00p 17-21,21-18,21-12 Meng Yang / Jimmy Chen Michael Shu / Nilay Vaish
DMD006 8/12 9:00p 21-13,21-15 Christopher Wong / Jason Bi Eric Su / David Lin
DMD007 8/12 9:00p 21-14,21-17 Jason Liu / Aarav Bhat Pranit Jaiswal / Biswa Mohanty
DMD008 8/12 9:00p 21-14,22-24,21-8 Venu Malyala / Quamrul Mullah 1 Robert Chang / Richard Huang
DMD009 8/12 9:00p 21-16,21-16 Loc Nguyen / Cuong Trinh Daniel Judianto / James Sunarto
DMD010 8/12 9:00p 21-9,21-10 Howard Huang / Henrik Lee Matthew Tse / Clement Hoang
DMD011 8/12 9:00p 18-21,21-14,21-17 Michael Ding / Kevin Cuan Yuhan Tang / Hengrui Liu
DMD012 8/12 9:00p 21-8,21-9 Reginald Jenkins / Zeran Yang Justin Y Wang / Jerry Xu
DMD013 Bye Dushan Siriwardana / Manthan Mallikarjun
DMD014 Bye Andrew Yu / Justin Liaw
DMD015 Bye Jason Kao / Ryan Phan
DMD016 Bye Alex Luong / Steven Luong
Round 32
DMD033 8/12 9:30p 21-15,26-24 B Lee
E Freash
J Liu
C Teo
DMD034 8/12 9:30p 21-11,21-11 W Ma
R Hossain
A Law
B Lu
DMD035 8/12 9:30p 21-9,21-17 M Shu
N Vaish
E Su
D Lin
DMD036 8/12 9:30p 21-14,21-10 P Jaiswal
B Mohanty
V Malyala
Q Mullah 1
DMD037 8/12 9:30p 21-16,21-12 L Nguyen
C Trinh
M Tse
C Hoang
DMD038 8/12 9:30p 21-12,21-17 M Ding
K Cuan
J Wang
J Xu
DMD039 8/12 9:00p 21-12,21-18 D Siriwardana
M Mallikarjun
A Yu
J Liaw
DMD040 8/12 9:00p 21-19,19-21,21-19 J Kao
R Phan
A Luong
S Luong
Round 16
DMD049 8/13 4:00p 21-18,21-14 J Liu
C Teo
A Law
B Lu
DMD050 8/13 4:00p 21-11,19-21,21-10 E Su
D Lin
V Malyala
Q Mullah 1
DMD051 8/13 4:00p 11-21,21-19,21-17 L Nguyen
C Trinh
M Ding
K Cuan
DMD052 8/13 4:00p 21-19,19-21,21-19 A Yu
J Liaw
J Kao
R Phan
Quarter
DMD057 8/13 8:00p 21-14,21-13 A Law
B Lu
V Malyala
Q Mullah 1
DMD058 8/13 8:00p 21-19,21-19 L Nguyen
C Trinh
J Kao
R Phan
Semi
DMD061 8/14 2:30p 19-21,21-14,21-10 V Malyala
Q Mullah 1
J Kao
R Phan
Finals
DMD063 8/14 7:30p DNR Venu Malyala
Quamrul Mullah 1
Yiming Shi
Keqin Li
Winner . 2nd Place .
    DMD (Top) Updated: 9/2/22 9:28 pm
List of Players
Aarav Bhat
Jason Liu
ChingSong Teo
Jiachang Liu
Jimmy Chen
Meng Yang
Akhilesh Nidamanuri
Daniel Wang
Christopher Wong
Jason Bi
Justin X Wang
Myles Chen
Alex Law
Billy Lu
Clement Hoang
Matthew Tse
Keqin Li
Yiming Shi
Alex Luong
Steven Luong
Cuong Trinh
Loc Nguyen
Kevin Cuan
Michael Ding
Alvin Tan
Andrew Lu
Daniel Judianto
James Sunarto
Kevin Yu
Nhat Ton
Andrew Li
Kieran Mann
David Gu
Eric Liu
Michael Shu
Nilay Vaish
Andrew Yu
Justin Liaw
David Lin
Eric Su
Quamrul Mullah
Venu Malyala
Arick Xiong
Seng Kong
Dushan Siriwardana
Manthan Mallikarjun
Reginald Jenkins
Zeran Yang
Ashwin Kumar Subramanian
Connor Kirschbaum
Dylan Dang
William Zhang
Riad Hossain
William Ma
Balachandran Swaminathan
Vish Ramesh
Ethan Yeh
Kyler Frazier
Richard Huang
Robert Chang
Bharath Krishnakumar
Piyush Bhatt
Gavin Quon
Michael Ewy
Shan Gao
Tyson Lo
Biswa Mohanty
Pranit Jaiswal
Hengrui Liu
Yuhan Tang
Weifan Wang
Yuguang He
Boen Wang
Jacob Liu
Henrik Lee
Howard Huang
Brandon Lee
Eddie Freash
Jacinth Chen
Japheth Chen
Cheeno Solas
Durano Jedd
Jason Kao
Ryan Phan
Chengwei Li
Qian Zhong
Jerry Xu
Justin Y Wang
*** Player not registered yet