Shao-Wen Liaw
Amy Yang


1 win
Wensung Chang
Xianglin Li


2 wins
Yujia Wang
King Ng


0 win
Shao-Wen Liaw
Amy Yang


1 win
S90XD001 8/14 4:30p
21-17,18-21,21-18

W Chang
X Li
S90XD002 8/14 5:30p
21-8,21-12

S Liaw
A Yang
Wensung Chang
Xianglin Li


2 wins
S90XD001 8/14 4:30p
21-17,18-21,21-18

W Chang
X Li
S90XD003 8/14 6:00p
20-22,21-5,21-12

W Chang
X Li
Yujia Wang
King Ng


0 win
S90XD002 8/14 5:30p
21-8,21-12

S Liaw
A Yang
S90XD003 8/14 6:00p
20-22,21-5,21-12

W Chang
X Li
Wensung Chang
Xianglin Li
Winner &
S90XD Updated: 9/5/21 5:58 pm