Min Huang
Amy Yang


2 wins
Mayumi Honda
Shruti Limaye


1 win
Karyee Chan
Shu-Ying Yang


0 win
Min Huang
Amy Yang


2 wins
S80WD001 8/15 3:00p
21-11,21-11

M Huang
A Yang
S80WD002 8/15 4:00p
21-9,21-15

M Huang
A Yang
Mayumi Honda
Shruti Limaye


1 win
S80WD001 8/15 3:00p
21-11,21-11

M Huang
A Yang
S80WD003 8/15 3:30p
21-19,9-21,21-15

M Honda
S Limaye
Karyee Chan
Shu-Ying Yang


0 win
S80WD002 8/15 4:00p
21-9,21-15

M Huang
A Yang
S80WD003 8/15 3:30p
21-19,9-21,21-15

M Honda
S Limaye
Min Huang
Amy Yang
Winner &
S80WD Updated: 9/5/21 5:59 pm