Owena Chen
Laila Wang
3rd Place &
Cons Finals
DWD207 8/15 5:30p 21-11,21-11 N Sharma
C Zhao
O Chen
L Wang
Cons Semi
DWD205 8/15 5:00p 21-14,21-13 C Kraft
N Ham
N Sharma
C Zhao
DWD206 8/15 5:00p 21-13,21-9 V Kuang
J Yang
O Chen
L Wang
Cons Quarter
DWD201 (TBD) C Kraft
N Ham
DWD202 8/15 4:30p 21-18,17-21,23-21 S Leng
E Li
N Sharma
C Zhao
DWD203 (TBD) V Kuang
J Yang
DWD204 (TBD) O Chen
L Wang
Round 1
DWD001 Bye Caitlin Kraft / Nicole Ham
DWD002 Bye Kathleen Li / Vivian Shi 2
DWD003 8/15 4:00p 21-9,21-5 Yuqing Guo / Amber Zeng Sophia Leng / Emily Li
DWD004 8/15 4:00p 21-14,21-19 Nikita Sharma / Chenyi Zhao Yihong Zhang / Selena He
DWD005 Bye Vicky Kuang / Jill Yang
DWD006 Bye Angelina Chun / Annie Meng
DWD007 Bye Min Huang / Amy Yang
DWD008 Bye Owena Chen / Laila Wang
Quarter
DWD009 8/15 4:30p 21-9,21-10 C Kraft
N Ham
K Li
V Shi 2
DWD010 8/15 4:30p 21-19,18-21,21-19 Y Guo
A Zeng
Y Zhang
S He
DWD011 8/15 4:00p 21-13,21-15 V Kuang
J Yang
A Chun
A Meng
DWD012 8/15 4:30p 21-12,23-21 M Huang
A Yang
O Chen
L Wang
Semi
DWD013 8/15 5:00p 21-13,21-15 K Li
V Shi 2
Y Guo
A Zeng
DWD014 8/15 5:00p 19-21,21-19,21-11 A Chun
A Meng
M Huang
A Yang
Finals
DWD015 8/15 5:30p 21-13,21-18 K Li
V Shi 2
A Chun
A Meng
2nd Place &
Kathleen Li
Vivian Shi 2
Winner &
DWD Updated: 9/5/21 5:59 pm