Rubie Liu
Emma Wei
3rd Place &
Cons Finals
CWD207 8/15 3:30p 15-21,11-21,0-0 K Nieltawee
D Liao
R Liu
E Wei
Cons Semi
CWD205 8/15 3:00p 21-16,21-18 Y Guo
A Zeng
K Nieltawee
D Liao
CWD206 8/15 3:00p 21-12,21-13 R Liu
E Wei
V Kuang
J Yang
Cons Quarter
CWD201 (TBD) Y Guo
A Zeng
CWD202 8/15 2:30p 21-6,21-10 T Gandhe
S Nayak
K Nieltawee
D Liao
CWD203 (TBD) R Liu
E Wei
CWD204 (TBD) V Kuang
J Yang
Round 1
CWD001 Bye Yihong Zhang / Selena He
CWD002 Bye Yuqing Guo / Amber Zeng
CWD003 8/15 1:30p 21-9,21-6 Kathleen Li / Vivian Shi Tania Gandhe / Shaila Nayak
CWD004 Bye Kailee Nieltawee / Deya Liao
CWD005 Bye Rubie Liu / Emma Wei
CWD006 Bye Angela Ye / Mia Hundley 2
CWD007 Bye Vicky Kuang / Jill Yang
CWD008 Bye Shanlai Shangguan / Delphine Ho
Quarter
CWD009 8/15 2:00p 14-21,21-12,24-22 Y Zhang
S He
Y Guo
A Zeng
CWD010 8/15 2:00p 21-15,21-10 K Li
V Shi
K Nieltawee
D Liao
CWD011 8/15 2:00p 21-12,19-21,21-17 R Liu
E Wei
A Ye
M Hundley 2
CWD012 8/15 2:00p 21-12,21-16 V Kuang
J Yang
S Shangguan
D Ho
Semi
CWD013 8/15 3:00p 21-11,21-7 Y Zhang
S He
K Li
V Shi
CWD014 8/15 3:00p 21-12,21-13 A Ye
M Hundley 2
S Shangguan
D Ho
Finals
CWD015 8/15 3:30p 21-16,21-18 K Li
V Shi
A Ye
M Hundley 2
2nd Place &
Angela Ye
Mia Hundley 2
Winner &
CWD Updated: 9/5/21 5:59 pm